BlueCube

REKLAMNÁ A MEDIÁLNA AGENTÚRA


Menu

Doporučujeme

Kontakty

Prvý obchodný kontakt:

info@blue-cube.sk


Grafické štúdio:

studio@blue-cube.sk


Mobil:

+421 903 134 307

Informácie


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Ponúkame kompletné grafické spracovanie zákazky od grafického návrhu, prípravy, zadania do tlače, tlač, knihárske spracovanie a dodávku na požadované miesto! Poskytujeme poradenstvo v oblasti DTP, tlače ap. Každý zákazník má možnosť získať individuálny cenník, v ktorom budú jednotlivé položky z oficiálneho cenníka upravené v závislosti na veľkosti spracovávanej zákazky, či na objeme zadávaných prác. Cenové zvýhodnenie nami ponúkané až do 25% z ceny uvedenej v oficiálnom cenníku (platí pre všetky dohodnuté položky!).


AUTORSKÉ PRÁVA:

Vlastníkom a vykonávateľom autorských práv všetkých podôb realizovaných prác je výlučne BLUE-CUBE (ďalej len autor). Každé ďalšie použitie, preberanie častí realizácie, úprava zdrojového kódu, textu, použitie, alebo modifikácia spracovaného vizuálu, obsahu a textu je možné len so súhlasom autora, podmienky stanovené v zákone o duševnom vlastníctve.
Každý zákazník má právo požiadať o odkúpenie editovateľnej podoby realizácie, alebo autorských práv na jej dalšie samostatné použitie. Cena za kompletný archív a práva sa stanovuje individuálne!

Blue Cube © 2005 - 2014 - All Rights Reserved | Podmienky používania